Организация и начин на работа отначало докрай

  • Не взимаме капаро
  • Не се бавим
  • Почистваме много замърсени терени и помещения